Mizgin - Mizgîn: English-Kurdish Dictionary-Ferheng
mizgin
  Home (English)   |   Destpêk (Kurdî)

Ferhengcolors
Add a word to the dictionary
Please put something to search for.
English (Ingilîzî) Kurdish (Kurdî)
geographyerdnîgarî
melthelîn
assumptionpêşbînî
orphanbêbav
shockedqutifî
abatekêmkirin
sensiblezîz
entertomarkirin
candidatenamzed
bucketsetle
|   Home (English)  |   Destpêk (Kurdî)  |  
Copyright © 2005 Mizgin. All Rights Reserved.