mizgin
  English  |   Kurdî
NAVEROK

Mizgîncolors
Malpera Mizgîn - Eve malpereka keyf û perwerde ye; têda çend tiştên keyf hene weko wêneycam, yarî, hîleyçav, û çend tiştên perwerdeyî weko fêlbona zimanê Kurdî, metelok, zanyarî Kurd û Kurdistan, û çend zanyarî Iraq.

Noke hemî zanyarî ne di amadene bes dê pîçpîçe amadebin, çaverêbe!Metelok:

Rêncberê xobe xoştivyê xelkêbe. (Bingeh: Kurdî)
|  Destpêk  |   Ferheng  |   Tesîr  |   Yarî  |   Lînk  |   Têkilî  |  
Copyright © 2005 - 2017 Mizgin. All Rights Reserved.